Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Badacz z UJ pokieruje krakowskim oddziałem Polskiej Akademii Nauk

Badacz z UJ pokieruje krakowskim oddziałem Polskiej Akademii Nauk

Profesor Karol Życzkowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego został wybrany na prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Jajszczyka z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W prezydium w kadencji 2023-2026 zasiądzie troje pracowników naukowych najstarszej polskiej uczelni.


Polska Akademia Nauk ma 8 oddziałów. Wykonują one zadania w określonych regionach Polski. Skupiają członków krajowych PAN, którzy mieszkają lub pracują na danym obszarze (bądź chcą brać udział w pracach oddziału). Oddziały współpracują ze wszystkimi lokalnymi instytucjami naukowymi, w tym instytutami PAN i szkołami wyższymi. Aktywizują środowisko uczonych i wspierają prowadzenie badań.

Oddział PAN w Krakowie został powołany w 1957 roku celem integrowania środowiska naukowego miasta, aktywizowania go do twórczej pracy naukowej, inicjowania badań naukowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników. Do czasu powołania filii w Katowicach i Lublinie obejmował wszystkie województwa Polski południowej. Obecnie terenem działania oddziału jest Kraków oraz obszar obejmujący głównie województwa małopolskie i podkarpackie.

W krakowskim oddziale pracują 32 komisje naukowe i zespół problemowy zrzeszające ok. 1200 uczonych z wyższych uczelni, placówek PAN, instytutów resortowych oraz innych placówek badawczych. Komisje organizują posiedzenia naukowe i konferencje, podczas których są rozpatrywane problemy naukowe, przedstawiane wyniki badań i prezentowane prace, najczęściej przeznaczone do druku.

W ciągu 50 lat istnienia pracami oddziału w Krakowie, który mieści się przy ulicy św. Jana 28, kierowali wybitni uczeni polscy, tj. prof. Władysław Szafer (botanik), prof. Marian Mięsowicz (fizyk), prof. Aleksander Krupkowski (metalurg), prof. Zenon Klemensiewicz (polonista) i inni.

Prezesem oddziału PAN w Krakowie na kadencję 2023-2026 został prof. Karol Życzkowski, który od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jego zastępcami będą emerytowani profesorowie UJ - Barbara Bilińska i Ryszard Nycz. Na członka prezydium wybrano również prof. Grażynę Stochel, dziekan Wydziału Chemii UJ w latach 2008-2016.


Karol Życzkowski urodził się w 1960 roku w Krakowie. W 1987 roku obronił pracę doktorską, a w 1994 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest profesorem w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Był stypendystą Humboldta na Uniwersytecie w Essen (1989/90), stypendystą Fulbrighta w University of Maryland, College Park, (1997/98), a także prowadził roczny projekt badawczy w Perimeter Institute w Waterloo (2004/05). Od 2007 roku jest członkiem Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku, a od 2019 pełni funkcję dyrektora tej placówki. Do jego zainteresowań należą mechanika kwantowa, informacja kwantowa, chaos i dynamika nieliniowa, macierze losowe, matematyka stosowana oraz teoria wyborów.

Recommended
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach grantu ERC
Uniwersytet Jagielloński z własną misją kosmiczną w ramach grantu ERC
UJ zakończył rozbudowę kampusu filologicznego w centrum Krakowa
UJ zakończył rozbudowę kampusu filologicznego w centrum Krakowa
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie
Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie
Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendystami fundacji Fulbrighta
Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendystami fundacji Fulbrighta