Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Support for Ukraine

Web Content Display Web Content Display

Study-related questions, especially regarding the enrolment of Ukrainian students at the Jagiellonian University should be asked by e-mail (welcome@uj.edu.pl), or by phone:

  • +(48) 12 663 26 63,
  • +(48) 12 663 26 60.

Information on Polish language courses:

  • +(48) 12 663 29 29.

Web Content Display Web Content Display

Jagiellonian University Senate statement on the Russian military aggression on Ukraine

Jagiellonian University Senate statement on the Russian military aggression on Ukraine

The Senate of the Jagiellonian University fully supports the statement of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland, General Council of Science and Higher Education, Polish Academy of Sciences, conferences of vocational schools, and student organisations representing the Polish academic community on the Russian attack on Ukraine published on 24 February 2022.

We firmly condemn this unimaginable act of violence against a free and sovereign state. We vehemently oppose these actions, as they should not have taken place in the modern world. We stand in solidarity with the Ukrainian nation.

Our moral duty is to offer any and all assistance to the Ukrainian people: those that face the harsh reality of living in Ukraine, those that seek refuge in Poland, and those that are studying, working and living in our country.

In these tragic days for both Ukraine and the modern world, the Jagiellonian University Senate calls to the academic and scientific community of the Russian Federation to decisively and unequivocally condemn the war waged against Ukraine. We are deeply convinced that research and educating future generations should serve to benefit the well-being of all humankind and not to support actions that harm other nations. We believe that an unambiguous objection to the Russian military aggression on Ukraine and appeal for peace talks is crucial for world peace.

Until the Russian military withdraw from Ukrainian lands and end their military action, the Rector of the Jagiellonian University, acting with full support of the Jagiellonian University Senate, suspends all cooperation with Russian higher education institutions and research centres.

Kraków, 28 February 2022

Сенат Ягеллонського університету Позиція у зв’язку з військовою агресією Росії проти України

Сенат Ягеллонського університету повністю підтримує заяву Конференції ректорів вищих навчальних закладів Польщі, Головної ради науки і вищої освіти, Польської академії наук, Конференцій професійно-технічних вищих навчальних закладів, організацій аспірантів та студентів, що представляють польську академічну спільноту, оприлюднену 24 лютого 2022 року з приводу збройної агресії Росії проти України.

Ми рішуче засуджуємо цей жахливий акт насильства проти вільної та суверенної держави. Висловлюємо свій спротив діям, які не повинні статися в сучасному світі. Декларуємо нашу повну солідарність з усім українським народом.

Наш моральний обов’язок – надавати будь-яку можливу допомогу всьому українському суспільству, як людям, що перебувають в Україні, численним біженцям, так і українцям, які навчаються, працюють і живуть у Польщі.

У ці драматичні для українського народу та всього сучасного світу дні Сенат Ягеллонського університету звертається до академічних і наукових кіл Російської Федерації з закликом твердо і однозначно засудити розв’язану війну проти України. Ми переконані, що наукові дослідження та навчання чергових поколінь мають іти, перш за все, на благо людства, а не на те, щоб підтримувати дії проти інших народів. Уважаємо, що недвозначний голос спротиву військовим діям, які Росія здійснює в Україні, та заклик починати мирні переговори можуть мати велике значення для миру в усьому світі.

Доки не закінчаться бойові дії, а російські війська не будуть виведені з України, Ректор Ягеллонського університету, заручившися беззастережною підтримкою Сенату, призупиняє співпрацю з російськими університетами та науковими центрами Росії.

Краків, 28 лютого 2022 року

Web Content Display Web Content Display