Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Janusz Kozłowski wybrany na prezydenta Międzynarodowej Unii Akademii

Profesor Janusz Kozłowski - wybitny polski archeolog, pracujący w Instytucie Archeologii Wydziału Historycznego naszej uczelni, został wybrany na prezydenta Międzynarodowej Unii Akademii (Union Academique Internationale) - jednej z ważniejszych instytucji naukowych na świecie. Siedziba mieści się w Brukseli. Strona organizacji

Unia powstała w 1919 roku. Jej członkiem założycielem jest Polska Akademia Umiejętności, której członkiem i reprezentantem w tej organizacji jest profesor Kozłowski. Unia zrzesza ponad 70 akademii z 39 krajów świata, współpracuje z innymi podmiotami realizując i finansując liczne projekty międzynarodowe z dziedziny nauk humanistycznych: filologii, filozofii, nauk społecznych i politycznych. W chwili obecnej Unia prowadzi i finansuje kilkadziesiąt projektów badawczych.

Nowy prezydent Unii jest archeologiem. Prowadzi badania nad epoką kamienia, zwłaszcza nad przejściem od paleolitu środkowego do górnego, początkami homo sapiens sapiens, zróżnicowaniem kulturowym w paleolicie górnym, neolityzacją Europy Centralnej, a także archeologią Ameryki Środkowej. Pracował na wielu stanowiskach archeologicznych , m.in. w Polsce, Egipcie, Bułgarii, Grecji, Turcji. Był także wykładowcą uniwersytetów w Liege, Brukseli i Ghent, College de France, Harvard University (Cambridge). Jest doktorem honoris causa uniwersytetu w Bordeaux, członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych, autorem licznych tekstów naukowych, promotorem prac doktorskich, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. Informacje w bazie Nauka Polska | Informacja na stronie Instytutu Archeologii

Data opublikowania: 07.06.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron