Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łowimy "Perły"

 

5 lipca została uroczyście zainaugurowana Szkoła Letnia „Poławiacze Pereł” 2010. W poniedziałek 19 lipca JM rektor UJ, prof. Karol Musioł, powitał w murach uniwersyteckich uczestników II turnusu Szkoły Letniej. To już piąta edycja programu odkrywania talentów realizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Zgodnie z ideą projektu jego beneficjentami są uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pochodzący ze środowisk o niskiej świadomości edukacyjnej, bez tradycji studiowania, w których pokutuje przekonanie, że kształcenie na poziomie akademickim jest dostępne głównie dla uczniów z dużych ośrodków miejskich. Istnieje ryzyko, że ci utalentowani ludzie, często pozbawieni wsparcia w środowisku rodzinnym, przekonani o swoich mniejszych szansach na odniesienie sukcesu edukacyjnego, mogą zrezygnować z dalszego kształcenia lub wybrać rozwiązania poniżej swoich możliwości. Bariery psychologiczne (niewiara we własne możliwości, brak motywacji, brak pozytywnych wzorców w środowisku) a także bariery ekonomiczne mogą sprawić, że nie zdecydują się na podjęcie studiów. Udział w Szkole Letniej ma obudzić w nich nadzieję na zmiany, ma pomóc przełamać uprzedzenia względem samych siebie, zaktywizować ich i zmobilizować do pracy nad sobą. Dwutygodniowe warsztaty pomogą im w uświadomieniu sobie własnych możliwości oraz w odkryciu naukowej lub artystycznej pasji.
 
W pierwszej Szkole Letniej w 2006 roku udział wzięło 43 uzdolnionych uczniów nominowanych przez 16 starostw powiatowych oraz miast na prawach powiatów z czterech województw Polski południowo-wschodniej. W związku z sukcesem pilotażowej wersji projektu i bardzo pozytywnym odbiorem „Poławiaczy Pereł” przez administrację samorządową, środowisko akademickie oraz prasę od 2007 roku akcja objęła pozostałe województwa. W tym roku współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim podjęły kolejne starostwa i urzędy miast, które nominowały do udziału w Szkole Letniej „Poławiacze Pereł” 2010 blisko 100 uzdolnionych młodych ludzi, pochodzących ze wszystkich części Polski. W sumie na przestrzeni ostatnich pięciu lat we współpracy z partnerami samorządowymi udało się wyłowić 440 pereł!
 
W tym roku nominowani uczestnicy mieli możliwość wybrania jednego spośród ośmiu interesujących kampusów naukowych. Na pierwszy turnus (trwający od 4 do 17 lipca) przyjechali uczniowie chcący poszerzać swoją wiedzę w ramach kampusów: antropologiczno-archeologicznego, literackiego, biomedycznego oraz pierwszego w historii „Poławiaczy Pereł” kampusu nauk społecznych. W trakcie drugiego turnusu (od 18 do 31 lipca) będą prowadzone zajęcia dla osób o zainteresowaniach kulturoznawczych, informatycznych, fizyczno-nanotechnologicznych, a także ― po raz pierwszy w pięcioletniej tradycji Szkoły Letniej ― prawniczych.
 
Projekt „Poławiacze Pereł” to nie tylko warsztaty w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz siedzibie Wszechnicy UJ, to także kształcące wycieczki do kopalni soli w Bochni, krakowskich muzeów (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowego,  Archeologicznego, Domu Mehoffera), wizyty w teatrach oraz spacery szlakiem słynnych zabytków Krakowa. Dodatkową atrakcją jest oferowany uczestnikom trening rozwoju umiejętności miękkich. Dzięki niemu młodzież poznaje tak istotne w kontaktach społecznych zagadnienia jak zasady dobrej komunikacji, praca w grupie, twórcze rozwiązywanie problemów czy planowanie rozwoju. „Perłom” nie brakuje również zajęć sportowych - po warsztatach naukowych zdrowo rywalizują, grając m.in. w siatkówkę. Organizatorzy projektu zadbali także o rozwój umiejętności artystycznych uczestników Szkoły Letniej. Co drugi dzień, popołudniami, w Centrum Kultury „Rotunda” odbywają się warsztaty artystyczne. „Perły” - podzielone na cztery sekcje: muzyczną, teatralną, choreograficzną i plastyczną - zdobyte na zajęciach umiejętności będą miały okazję zaprezentować na przedstawieniu finałowym, będącym zwieńczeniem każdego turnusu.
 
Organizatorzy są przekonani, że tegoroczna Szkoła Letnia będzie dla złowionych „Pereł” impulsem do rozwoju i punktem wyjścia do wspaniałej kariery.
Izabela Podpłomyk-Antoszek
 

 

Data opublikowania: 19.07.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron