Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uruchomiliśmy Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową

19 lipca br. została uruchomiona pilotażowa wersja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (JBC). Wersja pilotażowa jest dostępna pod adresem: jbc.bj.uj.edu.pl.

Zasoby JBC udostępnione na platformie dLibra są wynikiem rozpoczęcia realizacji projektu „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”, a także wcześniejszych działań Biblioteki Jagiellońskiej mających na celu udostępnienie w Internecie jak największej liczby zdigitalizowanych czasopism oraz książek.

Jako pierwsze udostępniane będą kopie zbiorów należących do kolekcji zbiorów specjalnych z Oddziałów: Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych, Zbiorów Graficznych i Kartograficznych oraz Wydawnictw Rzadkie i Dokumentów Życia Społecznego. Łącznie w ramach projektu zdigitalizowanych i udostępnionych zostanie 1222 tomy czasopism oraz 1644 książek i jednostek zbiorów specjalnych.

Projekt „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Priorytet XI. „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” Działanie 11.1. „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.
 

Data opublikowania: 21.07.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Find us at