Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Leszek Szafrański laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Dr Leszek Szafrański laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jej celem jest promowanie w środowisku bibliotekarskim autorów, których dzieła mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej. Patronem nagrody jest wybitny bibliotekarz, bibliograf i organizator bibliotekarstwa - Adam Łysakowski, który umiejętnie łączył refleksję teoretyczną ze znakomitą organizacją działań praktycznych.

Nagrodę za rok 2019 w kategorii "prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym" otrzymał dr Leszek Szafrański, kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej i pełnomocnik Rektora UJ ds. otwartego dostępu, który został uhonorowany za pracę pt. "Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich". 

Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki. Biorąc pod uwagę stan badań - podjęcie tematu zarządzania zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich jest istotne z punktu widzenia rozwoju badań teorii informatologicznych i praktycznej działalności bibliotecznej przynosząc wiedzę na temat modeli ich działania. Badania dr. Szafrańskiego pozwoliły na wychwycenie teoretycznych modeli zarządzania informacją, a w szczególności na przeanalizowanie procesów informacji naukowej. Wyniki badań dostarczyły podstaw do praktycznego doskonalenia procesów informacyjnych realizowanych w polskich instytucjonalnych repozytoriach akademickich. Autor ponadto udowodnił, że nowe podejście do zarządzania dokumentami elektronicznymi zmienia politykę funkcjonowania bibliotek akademickich we współczesnym środowisku informacyjnym nauki i szkolnictwa wyższego. 
(z recenzji prof. Ewy Głowackiej)

Dr Leszek Szafrański jest współtwórcą jednej z największych bibliotek cyfrowych w kraju - Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (JBC) oraz Repozytorium UJ (RUJ), nad którymi sprawuje nadzór merytoryczny. Jest współautorem i kierownikiem projektu pt. "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego". W ramach projektu wdrażany jest nowy system zarządzania repozytorium oraz są udostępniane w otwartym dostępie publikacje naukowe pracowników UJ. Od 2018 r. bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science Working Group sieci The Guild of European Research - Intensive Universities w Brukseli, która opracowuje standardy wdrożenia otwartej nauki w Europie. Propaguje nowoczesne czytelnictwo, czyli czytanie bez wychodzenia z domu. W 2019 roku został uznany za Bibliotekarza Roku Województwa Małopolskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Find us at