Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

10 stypendiów MNiSW dla naukowców z UJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o trzykrotnym zwiększeniu środków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców w 2010 roku. Dzięki temu minister Barbara Kudrycka przyznała w tym roku stypendia aż 85 najwybitniejszym młodym naukowcom — czterokrotnie większej liczbie w stosunku do poprzedniego roku. O zwiększeniu środków zadecydował niezwykle wysoki poziom złożonych w tym roku 296 wniosków.

Stypendia te przyznawane są od kliku lat wybitnym młodym naukowcom, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Laureaci przez trzy lata (w przypadku nielicznych projektów badawczych przez 12-24 miesięcy) otrzymywać będą miesięczne stypendium w wysokości
3 830 zł.

W gronie tegorocznych laureatów znalazło się dziesięciu naukowców związanych Uniwersytetem Jagiellońskim:

  • dr Marcin MOLENDA, Wydział Chemii,
  • dr Bartłomiej DYBIEC, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • dr Łukasz ŁAPOK, Wydział Chemii,
  • dr Mariusz MITORAJ, Wydział Chemii,
  • dr Agnieszka ŁOBODA, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
  • dr Wiesław BABIK, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • mgr Agnieszka BEDNARSKA , Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • dr Joanna RUTKOWSKA, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • dr Jakub MOMRO, Wydział Polonistyki,
  • dr Wojciech ZAŁUSKI, Wydział Prawa i Administracji. 

Pełną listę laureatów znaleźć można na stronie MNiSW

Najwięcej stypendystów związanych jest z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Wrocławskim (po 11 osób).

Data opublikowania: 31.08.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron