Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Początek realizacji projektu SAPIENT

1 października zostanie zainaugurowany w Nijmegen w Holandii projekt SAPIENT (South African Partnership with International research universities network: thE Next sTep), realizowany w konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytet Jagielloński. W ramach UJ projekt jest realizowany w, kierowanej przez prof. dr. hab. Andrzeja Manię, Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej, a koordynowany przez dr. Marcina Grabowskiego. W ramach projektu 70 przedstawicieli uczelni z RPA (studentów, doktorantów, pracowników naukowych) będzie miało możliwość studiowania na europejskich uczelniach badawczych (poza UJ w skład konsorcjum wchodzą Uniwersytet Radbound w Nijmegen, Uniwersytet Duisburg-Essen, Uniwersytet w Muenster, Uniwersytet w Piotiers oraz Uniwersytet w Sienie). Projekt daje szansę na nawiązanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy UJ i uczelniami z RPA oraz wsparcie rozwoju tamtejszej nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt otrzymał blisko 1,6 mln EUR dofinansowania w ramach programu Erasmus-Mudnus.

dr Marcin Grabowski
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
marcin.grabowski@uj.edu.pl

Data opublikowania: 30.09.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron