Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inauguracja 647. roku akademickiego na UJ

1 października 2010 r. zainaugurowano 647. rok akademicki na naszej uczelni. Wydarzenie poprzedziła msza w kolegiacie św. Anny. Około godziny 10.00 spod Collegium Maius UJ wyruszył tradycyjny pochód profesorów i władz uczelni. Ubranym w togi przedstawicielom wydziałów towarzyszyło liczne grono studentów, pracowników i sympatyków uczelni. Pochód przeszedł ulicami: św. Anny, Plantami, Piłsudskiego, Wenecji. W drodze do Auditorium Maximum pochód przystanął przy Dębie Wolności pod główną siedzibą uczelni - Collegium Novum. Przedstawiciele Samorządu Studentów UJ złożyli wieniec przed pamiątkową tablicą.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego w Auditorium Maximum. Oprócz profesorów, studentów, władz i pracowników uczelni salę zapełnili licznie przybyli znakomici goście: ludzie kościoła, nauki, polityki - przedstawiciele władz centralnych, władz regionu, posłowie, senatorowie, eurodeputowani, przedstawiciele jednostek wojska, policji, straży pożarnej, rektorzy małopolskich uczelni publicznych i niepublicznych, wielu organizacji społecznych i służb publicznych. Nie zabrakło także gości zagranicznych i przedstawicieli korpusów konsularnych wielu krajów.

Uroczystość można było oglądać na żywo za pośrednictwem internetu. Zapis będzie można oglądać nadal dzięki archiwum naszego serwera transmisji.

Rektor uderzeniem berła zainaugurował 647. rok akademicki. Poniżej prezentujemy wystąpienie Rektora, oraz następujące po nim wystąpienia prorektora Szczepana Bilińskiego i przewodniczącego Samorządu Studentów Jakuba Jasińskiego.

 

Najważniejszą częścią uroczystości jest immatrykulacja. Przedstawiciele studentów piętnastu wydziałów naszej uczelni i studiów międzywydziałowych odebrali indeksy z rąk rektora prof. Karola Musioła i prorektora ds. studenckich prof. Andrzeja Mani, by z dumą założyć studenckie czapki i stanąć w szeregu studentów najstarszej polskiej uczelni. Kilka słów do nowych studentów skierował prorektor prof. Andrzej Mania. Także wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studentów było w dużej części skierowane właśnie do nich.

Wykład inauguracyjny Źródło promieniowania synchrotronowego  wygłosił prof. Krzysztof Królas. Temat wykładu koresponduje z bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej uczelni i polskiej nauki, którym jest budowa w Krakowie pierwszego w Polsce synchrotronu. Prof. Królas opowiedział o projekcie i opowiadał w przystępny sposób o promieniowaniu synchrotronowym. Zachęcamy do lektury wykładu:

Inauguracja jest także okazją do wręczenia najważniejszych uniwersyteckich nagród.

Nagrody Rektora Laur Jagielloński otrzymali:

  • prof. Janusz Barta
  • prof. Ryszard Markiewicz
  • prof. Jacek Pietrzyk
  • prof. Sławomir Kołodziej
  • prof. Zbigniew Sojka

Nagrodę im. Hugona Kołłątaja otrzymał:

  • dr. hab. Armen Edigarian, prof. UJ

Nagrody Pro Arte Docendi otrzymali:

  • prof. Krzysztof Zamorski
  • prof. Krzysztof Krajewski
  • dr Beata Kowalska

Prorektor prof. Michał du Vall przekazał informacje o nadanych pracownikom uczelni nagrodach i wyróżnieniach. Minister Marek Haber wręczył w czasie uroczystości nagrody Ministra Zdrowia pracownikom naszej uczelni.

Chór akademicki "Camerata Iagellonica" odśpiewał w czasie inauguracji Gaudeamus Igitur, Gaude Mater Polonia i Hymn Państwowy.

Zamknięcie uroczystości było w tym roku nietypowe. Zaprezentowany został teledysk LipDub nakręcony przez studentów naszej uczelni.  Ma on być zachętą do zabawy i twórczego studiowania. (więcej o tym, czym jest LipDub).

Inauguracja 647. roku akademickiego 2010/2011 - książeczka wydana z okazji inauguracji roku akademickiego. Stron: 112. W środku przemówienie inauguracyjne rektora UJ prof. Karola Musioła, wystąpienie prorektora prof. Szczepana Bilińskiego, wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studentów Jakuba Jasińskiego, tekst wykładu inauguracyjnego prof. Krzysztofa Królasa, tekst ślubowania studentów oraz informacje o pracy wielu jednostek uczelni: Działu Nauczania, Działu Rekrutacji, Biura Karier, Biura Obsługi Studentów Zagranicznych, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Wszechnicy UJ, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Akademickiego Związku Sportowego, informacje o władzach uczelni, adresach dziekanatów, informacje o Samorządzie Studentów, o miesięczniku "Alma Mater" i pracy radia akademickiego Radiofonia. Książeczka była rozdawana w czasie inauguracji. Do wyczerpania nakładu będzie dostępna nieodpłatnie w Biurze Informacji UJ: ul. Piłsudskiego 8/1.

Data opublikowania: 01.10.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron