Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyta delegacji z Uniwersytetu Radboud, Nijmegen, Holandia

14 października 2010 r. Uniwersytet Jagielloński gościł 11-osobową delegację z Uniwersytetu Radboud Nijmegen w Holandii. Była to robocza wizyta dyrektorów Zarządu Uniwersytetu Radboud na czele z Kanclerzem dr. Jefem van de Riet. Pozostałe osoby to dyrektor ds. finansowych, kierownik działu spraw osobowych, dyrektor ds. majątku i dyrektorzy zarządzający wydziałami: nauk ścisłych; filozofii, teologii i nauk religijnych; nauk humanistycznych, zarządzania, prawa, nauk społecznych oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.

Celem wizyty holenderskiej delegacji było poznanie Uniwersytetu Jagiellońskiego i omówienie możliwości współpracy międzyuczelnianej. Omawiano także współpracę w ramach sieci IRUN (International Research Universities Network), której członkami są obydwa uniwersytety. Tematy rozmów obejmowały: zarządzanie uniwersytetem, audyt, pozyskiwanie środków finansowych, zasady zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój uniwersytetu.

Program wizyty obejmował zwiedzenie Muzeum UJ, sesję plenarną, w której uczestniczyli ze strony UJ: prorektor prof. A. Mania, kanclerz dr T. Skarbek, M. Miłek, zastępca Kwestora, A. Słonina i A. Zaporowska-Starzak z Działu Spraw Osobowych oraz M. Kantor z Działu Współpracy Międzynarodowej. Następnie poszczególni członkowie delegacji z Uniwersytetu Radboud spotkali się z osobami pełniącymi analogiczne funkcje w działach administracji ogólnej oraz na wydziałach UJ. Goście z Holandii zwiedzili także Kampus 600-lecia Odnowienia UJ.

Ostatnim punktem wizyty była sesja plenarna w Collegium Novum podsumowująca rozmowy w jednostkach UJ.

M. Kantor

Data opublikowania: 18.10.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron