Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii UJ w Excellence Group ExcellenceRanking 2010

ExcellenceRanking 2010 opracowany przez Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (Centre for Higher Education Development-CHE) zaliczył Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego do Excellence Group w dziedzinie chemii. W uzasadnieniu czytamy, ze w porównaniu z innymi placówkami naukowymi w Europie, Wydział Chemii UJ wyróżnia się silnym ukierunkowaniem na badania naukowe oraz internacjonalizację.

O tym czy dana uczelnia znalazła się w rankingu czy też nie, zdecydowało osiem najważniejszych kryteriów: liczba publikacji, względnie cytowanie fragmentów publikacji, stopień mobilności studentów oraz wykładowców jak i istnienie programu edukacyjnego Erasmus Mundus, oraz możliwość uczestnictwa w ramach uczelni w projektach programu Marie-Curie. Również decydującym kryterium był fakt, czy badacze są laureatami grantu przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych lub nagrody Nobla.

Oprócz danych ilościowych CHE ExcellenceRanking bada wiele cennych informacji odnośnie studiów podyplomowych Master, czy też studiów doktoranckich oraz dane dot. grup badawczych i głównych przedmiotów badań na danym wydziale. Poza tym w rankingu zostały zamieszczone informacje odnośnie wielkości wydziałów czy też warunków przyjęcia na studia oraz możliwości zakwaterowania. Osoby będące już studentami również oceniły warunki studiowania i udostępniły je przyszłym potencjalnym studentom. CHE ExcellenceRanking 2010 zawiera informacje uzyskane od ponad 4.500 grup badawczych z 19 krajów, z których będą mogły skorzystać zainteresowane nimi młode kadry naukowców.

Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (CHE) jest niezależną placówką użyteczności publicznej z siedzibą w Gütersloh w Niemczech, angażującą się w reformy systemu edukacyjnego. Centrum to publikuje rokrocznie opracowany przez siebie ranking niemieckich oraz zagranicznych szkół wyższych, przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę na studiach wyższych. Dzięki temu rankingowi zarówno przyszli studenci studiów podyplomowych Master jak i przyszli doktoranci mają możliwość porównania najlepszych uniwersyteckich placówek badawczych w Europie.

Szczegółowe wyniki od środy 27 października będą dostępne w Internecie pod adresem internetowym www.zeit.de/excellenceranking, a 28 października ukażą się one w niemieckim tygodniku DIE ZEIT. Objaśnienia dotyczące Excellence-Rankingu opracowanego przez CHE znajdą Państwo na stronie internetowej www.che-excellenceranking.eu

Data opublikowania: 27.10.2010
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron