Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces urologów z Katedry i Kliniki Urologii UJ CM

W trakcie X Kongresu Urologów Europy Centralnej w Bratysławie I nagrodę w konkursie na najlepszą publikację naukową otrzymała praca autorów z Katedry i Kliniki Urologii UJ CM pod kierunkiem prof. Zygmunta Dobrowolskiego. Publikacja dotyczyła wczesnej diagnostyki raka stercza poprzez przezodbytnicze badanie chorego za pomocą rezonansu magnetycznego w połączeniu ze spektroskopią protonową. W rywalizacji konkursowej w ramach której praca urologów z UJ CM została uznana za najlepszą, startowali autorzy aż 180 publikacji.

Wyniki badań wskazują, że będzie można ograniczyć nawet kilkunastokrotne punkcje stercza w ramach obowiązującej metody sekstantowej do 1-3 punkcji. Metoda z użyciem rezonansu jest dokładniejsza, co podniesie wykrywalność raka stercza. Wczesne wykrycie raka stercza to podnosi szanse chorych na wyleczenie choroby nowotworowej.

W Kongresie uczestniczyli lekarze z Czech, Węgier, Austrii, Polski, Niemiec, Ukrainy, Szwajcarii, Turcji, Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Słowenii, Serbii i ze Słowacji.

Praca powstała we współpracy z Katedrą Radiologii UJ CM kierowaną przez prof. Andrzeja Urbanika. W skład nagrodzonego zespołu weszli: dr Wacław Lipczyński, lek. med. Leszek Michalski, dr Barbara Glazar i dr Robert Chrzan.

Data opublikowania: 28.10.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron