Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Unikatowy układ Nano-Probe w Laboratorium Nanostruktur na UJ

Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego otwarto Laboratorium Nanostruktur. Elementem wyposażenia laboratorium jest jedno z trzech na świecie urządzeń Nano-Probe, służące do manipulacji obiektami w skali nano i do obrazowania ich. Podobne urządzenia znajdują się tylko w dwóch innych laboratoriach na świecie: w Tuluzie i w Singapurze.

Laboratorium Nanostruktur powstaje jako część Zespołu Laboratoriów Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni w ramach projektu "Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN)". Otwarcie krakowskiego laboratorium było połączone z uruchomieniem zintegrowanego systemu do syntezy i diagnostyki nanostruktur - zwanego w skrócie Nano-Probe.

System Nano-Probe umożliwia m.in. otrzymanie informacji na temat składu chemicznego badanej próbki czy precyzyjne przesuwanie po powierzchni atomów. Dzięki niemu możliwy jest też pomiar przewodności elektrycznej nanostruktur z niespotykaną dotąd dokładnością.

Dzięki Nano-Probe oprócz informacji o topografii próbki, możliwej do uzyskania za pomocą mikroskopu tunelowego, bądź elektronowego, dostępna jest też informacja na temat zawartości poszczególnych pierwiastków na powierzchni analizowanego materiału z wyjątkowo dużą przestrzenną zdolnością rozdzielczą.

Źródło: PAP

Data opublikowania: 18.02.2011
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron