Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarcie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka otwierając 4 marca 2011 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie powiedziała, że nasze miasto zasługuje na to, żeby być stolicą nauki polskiej. Fakt, że NCN będzie mieć swoją siedzibę w Krakowie i że wyprowadzamy je nie tylko spod centralnego zarządzania polityków, ale też ze stolicy kraju, ma ogromne znaczenie dla całego środowiska naukowego. Symbolizuje nowy etap w nauce polskiej, który można nazwać początkiem regeneracji nauki polskiej mówiła. Pani minister podziękowała wszystkim, którzy od początku angażowali się w powstanie Narodowego Centrum Nauki, a zwłaszcza profesorowi Szczepanowi Bilińskiemu, prorektorowi UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej, który do 4 marca 2011 roku pełnił funkcje pełnomocnika ds. utworzenia NCN-u. Nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki został prof. Andrzej Jajszczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Narodowe Centrum Nauki ma być instytucją, która w otwartych konkursach będzie przyznawać naukowcom pieniądze na realizację najambitniejszych projektów w dziedzinie badań podstawowych. Teraz to naukowcy, a nie politycy będą rozdzielać pieniądze na naukę. Do niedawna konkursy na projekty badawcze, które miały być prowadzone za pieniądze z budżetu państwa, rozstrzygała Rada Nauki, działająca przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O granty NCN-u będą mogły się ubiegać zarówno instytuty naukowe i zespoły badawcze, jak i osoby fizyczne, prowadzące na własną rękę badania, które mogą stanowić w przyszłości przełom dla dotychczasowego stanu wiedzy.

W tegorocznym budżecie zapisano dla NCN-u 305 mln zł. Narodowe Centrum Nauki opracuje też strategię badawczą dla kraju w obszarze badań podstawowych, wyznaczając kluczowe dla poszerzania wiedzy i rozwoju kraju dyscypliny naukowe.

Polska - tworząc NCN - dołącza do elity europejskich państw, takich jak: Austria, Portugalia, Szwecja czy Niemcy, które już posiadają podobne, niezależne agencje zarządzające publicznymi finansami na badania. Najważniejszym organem Narodowego Centrum Nauki jest 24-osobowa Rada, w skład której wchodzą wybitni uczeni. Jej przewodniczącym jest prof. Michał Karoński.

KMN

Data opublikowania: 04.03.2011
Osoba publikująca: Kinga Mieszaniec
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron