Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Krakowie powstaną studia z medycyny weterynaryjnej

− Nauka nie ma granic, a uniwersytety nie powinny sztucznie się dzielić. Podpisując umowę o współpracy robimy duży krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko w Małopolsce, ale również w całej południowej Polsce mówił prof. Karol Musioł.
7 marca 2011 roku w Collegium Novum UJ rektorzy Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Rolniczego, profesorowie Karol Musioł i Janusz Żmija oraz profesor Tadeusz Wijaszka, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach podpisali umowę o współpracy tych trzech jednostek w ramach istniejącego już Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. Ta międzyuczelniana jednostka będzie prowadzić badania naukowe w dziedzinie weterynarii, a w szczególności w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Studenci w Centrum będą uczyli się w językach: polskim i angielskim na nowych kierunkach i specjalnościach, zwłaszcza z medycyny weterynaryjnej.

KMN

Data opublikowania: 07.03.2011
Osoba publikująca: Kinga Mieszaniec
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron