Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia audiowizualna w Centrum Badań Holocaustu

Centrum Badań Holokaustu pracuje nad stworzeniem unikatowego w Europie Środkowej Ośrodka Badań nad Wizualną Pamięcią Zagłady Żydów. Naszym celem jest zgromadzenie wszystkich najważniejszych filmów dokumentalnych i fabularnych, wyprodukowanych przez kinematografie narodowe państw Europy Środkowej podejmujących temat lub motywy Zagłady Żydów wraz z ich krytycznymi omówieniami. Jest to olbrzymi i dotąd nie objęty komplementarną refleksją naukową materiał filmowy, który stanowi ważny przyczynek nad badaniem stanu pamięci narodowej w naszej części Europy.

Archiwum zawierałoby unikatowe i dostępne jedynie w filmotekach narodowych filmy zarejestrowane na nowoczesnych nośnikach elektronicznych. Stanowiłoby przeszło 60 letnie świadectwo meandrów, jakim podlegała pamięć Zagłady, jej przemieszczeń, zmiennych trajektorii politycznych uwikłań i wpływu polityki historycznej państw za żelazną kurtyną wobec Holokaustu. Ten ambitny projekt byłby udostępniony naukowcom i studentom z krajów Europy Środkowej, a także wszystkim innym zainteresowanym reprezentacjami filmowymi Holokaustu.

Dla poszerzenia perspektywy badawczej filmografie zamieszczone będę w naszej internetowej bazie danych w językach angielskim i polskim. Baza danych stworzona na ogólnodostępnej stronie zawierałaby dokładną specyfikację filmograficzną, słowa kluczowe powiązane z tematem lub motywem filmu (np. relacje polsko-żydowskie, obóz Auschwitz, Żydzi węgierscy, polityka historyczna, szkoła czeska, szkoła polska... by wymienić tylko kilka z kilkudziesięciu słów kluczowych). Ze względu na obostrzenia prawa autorskiego kwerendy projekcji oraz materiału archiwalnego związanego z filmami mogłyby się odbywać jedynie w siedzibie CBH UJ w ramach studiów, wymiany studentów lub grantów naukowych.

Źródło: www.holocaust.uj.edu.pl

Data opublikowania: 04.04.2011
Osoba publikująca: Magdalena Praczyńska-Janik
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron