Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porozumienie między UJ a Uniwersytetem w Edynburgu

4 maja w Edynburgu podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum a The University of Edinburgh, College of Medicine and Veterinary Medicine.

Na mocy porozumienia obie uczelnie zadeklarowały współpracę w zakresie badań naukowych i wymiany akademickiej. Dzięki tej umowie studenci UJ CM będą mogli uczestniczyć w kursach na poziomie przed- i podyplomowym realizowanych przez Polską Szkołę Medycyny Uniwersytetu w Edynburgu a kadra akademicka UJ CM będzie zapraszana do brania udziału w procesie dydaktycznym Polskiej Szkoły Medycyny jako tzw. visiting scholars.

Porozumienie zakłada również wymianę informacji, realizację wspólnych projektów badawczych, rozwijanie nowoczesnych technik nauczania, organizację wspólnych konferencji oraz sympozjów naukowych.

Umowę ze Strony UJ CM podpisała prof. Beata Tobiasz-Adamczyk - Pełnomocnik Rektora UJ ds. dydaktyki w CM, a ze strony Uniwersytetu w Edynburgu prof. Jeremy Bradshaw - Director of Postgraduate Studies, International Dean.

Porozumienie

Data opublikowania: 11.05.2011
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron