Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studiuj matematykę po angielsku

W odpowiedzi na zainteresowanie studiami w językach obcych, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oferuje studentom możliwość podjęcia nowoczesnych anglojęzycznych magisterskich studiów uzupełniających z matematyki w ramach specjalności Pure and Applied Mathematics. Bogata oferta programowa studiów oraz  ich międzynarodowy charakter stwarzają doskonałą okazję, aby połączyć zdobywanie specjalistycznej wiedzy w zakresie nauk ścisłych z rozwijaniem kompetencji językowych niezbędnych do aktywnego włączenia się w ogólnoświatowy dyskurs badaczy, dydaktyków i ekspertów w dziedzinie matematyki.

Pure and Applied Mathematicsjako jedyne spośród studiów drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim w języku angielskim są bezpłatne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. W ramach programu studiów – obok kanonu kursów ściśle odpowiadających profilowi specjalności – przewidziane są również zajęcia poświęcone historii i kulturze Polski, a także intensywny kurs języka polskiego dla cudzoziemców w pierwszym semestrze nauki. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Szczegółowe informacje o kryteriach kwalifikacji, harmonogramie naboru, wymaganych dokumentach oraz charakterystyce studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka, specjalności Pure and Applied Mathematics, dostępne są na stronie www.erk.uj.edu.pl. Przypominamy, że dla wygody użytkowników zainteresowanych podejmowaniem studiów obcojęzycznych istnieje możliwość zmiany wersji językowej strony i założenia konta w systemie oraz  przejrzenia katalogu i zarejestrowania się na matematykę krok po kroku w języku angielskim. 

Program oferowany przez Wydział Matematyki i Informatyki jest symbolem jakości, konkurencyjności i otwarcia Uniwersytetu Jagiellońskiego na wyzwania, jakie niesie internacjonalizacja procesu dydaktycznego. W roku 2012/2013 planowane jest uruchomienie naborów na kolejne obcojęzyczne studia w naszej Uczelni.

Data opublikowania: 24.05.2011
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron