Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Ireny Sendlerowej dla badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. Maria Janion i dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs z Uniwersytetu Jagiellońskiego to tegoroczne laureatki nagrody im. Ireny Sendlerowej. Wyróżnienie jest przyznawane Polakom nieżydowskiego pochodzenia, którzy angażują się w działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Żydów i odnowienia kultury żydowskiej w Polsce. Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostały ogłoszone 12 maja, w czwartą rocznicę śmierci Ireny Sendler.

- Wyróżnione badaczki wykazały się wielkim zaangażowaniem w pielęgnowanie pamięci o Żydach w Polsce oraz promowanie dialogu pomiędzy Żydami i Polakami. Te działania przyczyniły się do ożywienia polsko-żydowskich relacji i po roku 1989 i upadku komunizmu w Polsce – mówi Tad Taube, konsul honorowy RP w Kalifornii i prezes Fundacji Taubego.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 lipca w Synagodze Tempel w Krakowie.

Nagroda została stworzona przez Fundację Taubego w 2008 roku w celu uczczenia pamięci zmarłej Ireny Sendlerowej - odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata za uratowanie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta.

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dr nauk humanistycznych, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Stypendystka Pew w Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz DAAD w Domu Konferencji Wannsee w Berlinie. Prowadziła badania na uniwersytetach w Oxfordzie oraz w Cambridge. Członek: Rady Programowej Panelu Ekspertów przy OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie), zespołu doradczego ds. edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji, delegacji RP w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research; w latach 2011-2012 Ina Levine Invitational Scholar w Center for Advanced Holocaust Studies at United States Holocaust Memorial Museum. Publikacje: Me – Us – Them. Ethnic Prejudices and Alternative Methods of Education: The Case of Poland (2003), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych (2003, 2004), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? (red. J. Ambrosewicz-Jacobs i L. Hońdo; 2003, 2004, 2005), Jak uczyć o Holokauście i Auschwitz. Materiały dydaktyczne (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy i P. Trojański; 2007), Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools (C. Durham, S. Ferrari, J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; 2007), Pamięć. Świadomość. Odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy; 2008), The Holocaust: Voices of Scholars (red.; 2009), Discover the Past for the Future: A study on the role of historical sites and museums in Holocaust education and human rights education in the EU (W. Kaiser, E. Fried, J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; 2010). Autorka ponad 50 publikacji na temat antysemityzmu, pamięci i edukacji o Holokauście.

Data opublikowania: 22.05.2012
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Find us at