Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Potempie

Prof. dr hab. Jan Potempa otrzymał 25 maja tytuł doktora honoris causa Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Lund. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się w miejskiej katedrze. Dzień wcześniej prof. Jan Potempa wygłosił na Uniwersytecie w Lund wykład okolicznościowy Cysteine proteases (gingipains) of Porphyromonas gingivalis: what don't they do?

Prof. dr hab. Jan Potempa jest biochemikiem i mikrobiologiem. Prowadzi badania nad bakteriami wywołującymi choroby przyzębia. Od 2005 roku kieruje Zakładem Mikrobiologii na WBBiB UJ, od 2009 roku jest również profesorem w Departamencie Zdrowia i Rehabilitacji Jamy Ustnej Szkoły Stomatologii Uniwersytetu w Louisville w USA. Tytuł magistra uzyskał w 1979 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na tej uczelni obronił również doktorat (1982) i uzyskał habilitację (1993). W roku 1998 został mianowany profesorem.

Profesor Jan Potempa kierował bądź kieruje zespołami realizującymi granty badawcze przyznane przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH), polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Unię Europejską. Jest autorem 278 publikacji i 11 patentów. Wypromował do tej pory 18 doktorów.

Prof. Jan Potempa jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw, w tym: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, International Association of Dental Research, International Proteolysis Society i American Microbiology Society. Współorganizował liczne konferencje naukowe – był m.in. przewodniczącym Gordon Conference on Proteolytic Enzymes and Their Inhibitors w 2008 roku a także zasiada w radach redakcyjnych czasopism naukowych, m.in.: "Biological Chemistry", "Journal of Innate Immunity", "Molecular and Oral Microbiology", "The Open Biochemistry Journal" i "Current Protein and Peptide Science".

W roku 2011 prof. Jan Potempa został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywanej również "polskim Noblem". Jest także laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.

Data opublikowania: 25.05.2012
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Find us at