Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Andrzej Nowak tegorocznym laureatem nagrody im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia przyznawana jest od 2001 roku za działalność w imię polskiej racji stanu. Ustanowiona została przez redakcja dziennika "Rzeczpospolita" w pierwszą rocznicę śmierci tego polskiego patrioty, twórcy "Kultury" i Instytutu Literackiego w Paryżu. W środę 12 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono laureatów XII edycji Nagrody. Statuetki otrzymali prof. Andrzej Nowak publicysta i sowietolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale, znawca historii Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwszy raz w historii kapituła zdecydowała o nagrodzeniu w jednym roku dwóch osób.

- Nagroda ma dla mnie wymiar osobisty z tego względu, że miałem okazję poznać redaktora Jerzego Giedroycia. Sam fakt, że mogłem kilkakrotnie być przyjęty przez niego na audiencji, wymienić kilkanaście listów ma dla mnie ogromne znaczenie - mówi prof. dr hab. Andrzej Nowak. Laureat wspomina, jak na kilka tygodni przed śmiercią, Jerzy Giedroyc odpowiedział na jego ankietę, rozpisaną w sprawie oceny stosunków polsko-sowieckich w roku 1920.

Serdeczne gratulacje laureatom nagrody złożył prezydent RP Bronisław Komorowski, który sprawuje nad nią honorowy patronat.

"Znaczący jest dorobek naukowy Pana Profesora Andrzeja Nowaka. Laureat wpisuje się, choć przecież krytycznie i twórczo, w styl myślenia politycznego Jerzego Giedroycia. Liczne prace naukowe Profesora Andrzeja Nowaka podejmują wątki, którym tak wiele uwagi Redaktor poświęcał w Kulturze, Zeszytach Historycznych czy w Bibliotece Kultury. Nie unikając ostrego stawiania tez, zawsze stara się Pan, Panie Profesorze, nie ranić innych swoimi tekstami. Nie buduje Pan barykad, raczej zachęca do wspólnej intelektualnej podróży – jeśli z odmiennymi punktami widzenia, to z poczuciem wzajemnej inspiracji" - napisał w liście gratulacyjnym prezydent RP.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak jest publicystą i sowietologiem. W pracy naukowej zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX-XX wieku. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich. Od 1994 do 2012 r. był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Arcana".

- W jego osobie znajdujemy jednego z najznamienitszych historyków, łączących pracę naukową z zaangażowaniem w sprawy publiczne - powiedział w laudacji dla prof. Andrzeja Nowaka sowietolog prof. Marek Kornat. Podkreślił, że prof. Nowak jest jedną z nielicznych osób o tak rozległej wiedzy na temat zagadnień Rosji XIX w.

Data opublikowania: 13.12.2012
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron