Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński zwycięzcą rankingu Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ranking liderów badań podstawowych. Na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński.

Opublikowany przez NCN ranking zestawia poszczególne ośrodki naukowe według liczby uzyskanych przez nie grantów oraz ich sumarycznej wysokości. Uniwersytet Jagielloński znalazł się na pierwszym miejscu zarówno pod względem liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania, jak i według wysokości przyznanych środków. NCN przyznało 409 grantów na  projekty z UJ (wśród nich jest 155 kierowanych głównie przez studentów studiów III stopnia, którzy brali udział w konkursie „Preludium"). Łączną kwota dofinansowania wynosi przeszło 156 mln zł.

W opinii dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka, sukces Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika w dużej mierze z ponownego włączenia w jego struktury specjalności medycznych. Warty odnotowania jest fakt, iż Narodowe Centrum Nauki opublikowało również ranking wg. typów uczelni. W klasyfikacji biorącej pod uwagę liczbę grantów i wysokość środków przyznanych na projekty realizowane przez uczelnie medyczne zwyciężył Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. UJ CM znalazł się na szczycie rankingu z 66 projektami na łączną kwotę ponad 30 mln zł. W zestawieniu wyprzedził Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Prof. Andrzej Jajszczyk uważa, że przyszłość należy do uniwersytetów badawczych. Przewidywanego sukcesu takiego typu uniwersytetów profesor upatruje w fakcie, że większość ich przychodów będzie pochodzić z badań naukowych. Ponadto studenci będą w nich mocno zaangażowani w proces badawczy. Uczelnie te będą kształcić elity intelektualne i uprawiać naukę na poziomie nie tylko pozwalającym na powielanie technologii stosowanych przez innych, a ich odkrycia dadzą szansę krajowym przedsiębiorcom na stworzenie zupełnie nowej jakości. Natomiast prawdziwych uniwersytetów badawczych będzie w Polsce co najwyżej kilka. Głównym atutem uniwersytetów badawczych są na ogół najwyższej klasy badania podstawowe, zatem to właśnie spośród liderów rankingu NCN stopniowo wyłonią się tak potrzebne Polsce uniwersytety badawcze.

Rankingi NCN obejmują zwycięzców piętnastu konkursów ogłoszonych w pięciu naborach przez Narodowe Centrum Nauki:

  • rozstrzygniętych w 2011 r. – HARMONIA 1, OPUS 1, SONATA 1, PRELUDIUM 1,
  • rozstrzygniętych w 2012 r. – HARMONIA 2, MAESTRO 1 i 2, OPUS 2 i 3, PRELUDIUM 2 i 3, SONATA 2 i 3, SONATA BIS 1 oraz pierwszej edycji konkursu STAŻE PODOKTORSKIE NCN (FUGA 1).

Narodowe Centrum Nauki jest rządową agencją wykonawczą, która finansuje prowadzenie badań podstawowych, czyli tych, które poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Jednak ich rezultatów zazwyczaj nie da się natychmiast wykorzystać w gospodarce.

Budżet Narodowego Centrum Nauki wynosi ok. 900 mln złotych, a granty przez niego przyznawane stały się znaczącym źródłem przychodów najbardziej skutecznych ośrodków naukowych w Polsce. System grantowy dzieli ograniczoną pulę pieniędzy publicznych najbardziej sprawiedliwie, gdyż środki trafiają do tych, którzy potrafią przekonać ekspertów, że spożytkują je najlepiej. W NCN wyłanianie projektów odbywa się w dwóch etapach, a eksperci uzgadniają między sobą ostateczną ocenę wniosków. Pozwala to na wybór najlepszych propozycji ze stosunkowo małym prawdopodobieństwem błędów.

na podstawie tekstu prof. A Jajszczyka opublikowanego w "Gazecie Wyborczej"

Ranking jest dostępny na stronie www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/statystyki/rankingi

Data opublikowania: 09.01.2013
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka
Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron